Tiedotuspohjia

Lehdistötiedotepohja uutisvinkkejä varten

Terveydenhuollon henkilökunnan oikeudet yleiseurooppalaiselle tasolle

 

Tällä hetkellä Suomessa, toisin kuin lähes kaikissa muissa Euroopan maissa, terveydenhuollon henkilökunnalla ei ole lakisääteistä oikeutta kieltäytyä eettisen tai uskonnollisen vakaumuksen perusteella suorittamasta raskaudenkeskeytystä. Uudella kansalaisaloitteella kätilöille, hoitajille ja lääkäreille haetaan omantunnonvapautta eli oikeutta harjoittaa ammattiaan ilman, että heidän olisi pakko suorittaa omantunnon vastaisesti raskaudenkeskeytyksiä.

Yleisesti ottaen omantunnonvapaudessa on kyse siitä, että terveydenhuollon ammattilaiset saisivat hoitaa potilaitaan ilman, että heitä painostettaisiin suorittamaan toimenpiteitä, joiden he vakaasti uskovat vahingoittavan potilaita tai päättävän ihmiselämän. Samalla periaatteella lääkäreiden on sallittu toimia omantuntonsa mukaan elämää kunnioittaen muidenkin eettisesti ristiriitaisten toimenpiteiden suhteen kuten eutanasiassa tai kuoleman rangaistuksen täytäntöönpanossa. Kansalaisaloitteen kannattajien mukaan työntekijät, jotka henkilökohtaisen vakaumuksen perusteella kokevat raskaudenkeskeytyksessä päättävänsä ihmiselämän, tulisi vapauttaa raskaudenkeskeytysten suorittamisesta.

Kansalaisaloitteen vireillepanijoiden mukaan lakialoite ei ole ristiriidassa naisten lakisääteisten oikeuksien kanssa, eikä vaaranna naisten henkeä tai terveyttä kuten esimerkit muista EU-maista osoittavat. Useisiin lausuntoihin ja perustuslakiin vedoten kansalaisaloitteessa pyydetään tulemaan mukaan poistamaan vakaumukseen perustuvaa syrjintää terveydenhuollossa ja takaamaan yhtäläiset mahdollisuudet opiskeluun ja ammatinharjoittamiseen myös kätilöille ja gynekologeille.

Kyseistä kansalaisaloitetta on kannattanut yli 48 000 suomalaista. Aloite on 23.11.2014 asti allekirjoitettavissa osoitteessa www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/860 paperilomakkeen tulostamalla tai verkkopankkitunnuksin (Terveydenhuollon henkilökunnalle lakisääteinen oikeus kieltäytyä elämän lopettamisesta vakaumuksellisista syistä).

 

Sähköpostipohja tiedotusta varten

Omantunnonvapaus terveydenhuollon henkilökunnalle

 – ole osa muutosta!

 

Suomessa, toisin kuin lähes kaikissa muissa Euroopan maissa, terveydenhuollon henkilökunnalla ei ole lakisääteistä oikeutta kieltäytyä eettisen tai uskonnollisen vakaumuksen perusteella osallistumasta aborttien suorittamiseen. Asian muuttamiseksi parhaillaan kerätään nimiä KANSALAISALOITTEESEEN. Jo yli 48 000 henkilöä on kannattanut kansalaisaloitetta!

Jos kansalaisaloitteeseen saadaan vaadittavat 50 000 allekirjoitusta 23.11.2014 mennessä, Suomen Eduskunnan on otettava asia käsittelyyn.

Sinun panoksesi on merkittävä! Annetaan kaksi minuuttia ajastamme tälle tärkeälle asialle ja käydään kaikki ALLEKIRJOITTAMASSA KANSALAISALOITE. Aloitteen voi allekirjoittaa joko netissä (tarvitaan vain verkkopankkitunnukset; allekirjoituksesi ei tule näkymään netissä) osoitteessa:

www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/860

TAI tulostamalla ja täyttämällä TIKKUKIRJAIMIN paperilomake:

www.omantunnonvapaus.fi

ja lähettämällä sen osoitteeseen:

Omantunnonvapausaloite

c/o Sari Tanus, PL 162, 33101 Tampere

Viestiä saa lähettää eteenpäin!

Haasta lisäksi 5 muuta mukaan tai lähde keräämään lähipiirissäsi, seurakunnassasi tai työyhteisössäsi! Näin mahdollistat muutoksen ja olet mukana poistamassa vakaumukseen perustuvaa syrjintää terveydenhuollossa!

Tarvitsemme lisää aktiiveja antamaan edes pienen hetken ajastaan. Nimien keruu paperilomakkeiden avulla on helppoa ja monet suhtautuvat asiaan positiivisesti. Pyydä vaikka lupa jostain alueesi harrastepiiristä tai seurakunnasta tulla lyhyesti kertomaan aiheesta ja sitten keräämään lomakkeiden avulla nimiä. Me pystymme tähän yhdessä!

Ystävällisin terveisin,

omantunnonvapaus.fi -kampanjatiimi

P.S. Lisätietoja esim. Keräysideoita ja vinkkejä saat aloitteen vireillepanijoilta: jemina.ahola@gmail.com tai sari.tanus@gmail.com

P.P.S. Mitä on omatunnonvapaus?

Yleisesti ottaen omantunnonvapaudella tarkoitetaan sitä, että terveydenhuollon ammattilaiset saisivat hoitaa potilaitaan ilman, että heitä painostettaisiin suorittamaan toimenpiteitä, joiden he vakaasti uskovat vahingoittavan potilaita tai päättävän ihmiselämän.

Samalla periaatteella lääkäreiden on sallittu toimia omantuntonsa mukaan elämää kunnioittaen muidenkin eettisesti ristiriitaisten toimenpiteiden suhteen kuten eutanasiassa tai kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanossa. Kansalaisaloitteen kannattajien mukaan työntekijät, jotka henkilökohtaisen vakaumuksen perusteella kokevat raskaudenkeskeytyksessä päättävänsä ihmiselämän, tulisi vapauttaa raskaudenkeskeytysten suorittamisesta. Lakialoite ei ole ristiriidassa naisten oikeuksien kanssa, eikä vaaranna naisten henkeä tai terveyttä kuten esimerkit muista EU-maista osoittavat.

Lisätietoja esim. www.omantunnonvapaus.fi/ukk