Lehdistötiedotepohja uutisvinkkejä varten Terveydenhuollon henkilökunnan oikeudet yleiseurooppalaiselle tasolle   Tällä hetkellä Suomessa, toisin kuin lähes kaikissa muissa Euroopan maissa, terveydenhuollon henkilökunnalla ei ole lakisääteistä oikeutta kieltäytyä eettisen tai uskonnollisen vakaumuksen perusteella suorittamasta raskaudenkeskeytystä. Uudella kansalaisaloitteella kätilöille, hoitajille ja lääkäreille haetaan omantunnonvapautta eli oikeutta harjoittaa ammattiaan ilman, että heidän olisi pakko suorittaa omantunnon vastaisesti raskaudenkeskeytyksiä. Yleisesti…